De huurwaarborg

Par Hélène Baratte le 3-10-2011 | Theme : Regelgeving

Terug naar de lijst

Ik zei het al: het waarborg stellen valt, samen met godsdienst en politiek, onder de gevoelige onderwerpen om over te beginnen. Omdat het leven vol onzekerheden is en iemand zomaar krap bij kas kan zitten, heeft de borgsteller een zekere verantwoordelijkheid.
Definitie van de borgsteller

Waarborg stellen houdt in dat een persoon die niet in de huurovereenkomst genoemd wordt, de verplichting op zich neemt om de door de hoofdschuldenaar verschuldigde bedragen in het kader van de huurovereenkomst te betalen, zoals zijn huurschulden, betalingsachterstand van huur en/of lasten. Dehuurreparaties kunnen hier eveneens onder vallen, zoals schade en verlies tijdens de huurperiode, woonvergoedingen. Maar de borgsteller is niet verplicht tot betaling van kosten die de huurder niet schuldig is, zoals niet huurgerelateerde reparaties: Clausules waarin dit uiteengezet wordt zijn ongeldig.

Er bestaan twee types borgstelling:

1. Subsidiaire aansprakelijkheid:

De borgsteller hoeft bij subsidiaire aansprakelijkheid alleen te betalen wanneer de huurder failliet verklaard is, of wanneer vervolging tegen hem geen resultaat oplevert.

Maar wanneer de borgstelling een clausule bevat waarin staat dat de borgsteller afziet van voorrecht van uitwinning, dat wil zeggen, de borgsteller ziet af van de mogelijkheid om van de verhuurder te eisen beslag te leggen op de goederen van de huurder om te kunnen verkopen, zou de verhuurder zich eerst tot de borgsteller kunnen wenden, voordat hij stappen tegen de huurder onderneemt.

2. De hoofdelijke aansprakelijkheid:

De borgsteller neemt hier meer risico, want hij heeft dezelfde plichten als de huurder: Met andere woorden, de verhuur kan zowel bij de een als bij de ander verhaal halen.

Publicité
Crédit Immobilier

Avez-vous pensé à votre Crédit ? ImmoStreet.com vous propose de faire une simulation en ligne gratuite.
Faire une simulation ›